Szeretettel köszöntünk!

Kézművesek Baranyai egyesülete

Egyesületünk története

1998-ban alakult meg egyesületünk Zengővárkonyban.

2000-ben oroszlánrészt vállaltunk a Tojásmúzeum létrehozásában.

2003-ban székhelyünket Pécsre helyeztük át, akkor Kispostavölgyben, 2010-től a Cuháré Közösségi és Alkotóházban működünk.

Büszkék vagyunk „Aprómarok műhely” programunkra, mellyel célunk, hogy megismertessük az alkotás örömét a gyermekekkel, miközben hagyományainkat, nemzeti örökségünket, népi szokásainkat is becsepegtetjük a szívükbe.

Minden évben megrendezzük az „Aprómarok Gyermeknapot”, ahol egyre több gyermek tölthet el egy boldog napot nálunk.

Egyesületünk tagjai között találhatók népi iparművészek, a Népművészet Ifjú Mestere, Népművészet mestere. Rendszeresen indulunk pályázatokon, 2002-ben például a Pro RenovandaCultura Hungariae által kiírt enteriőr pályázat első díját hozta el öt mesterből álló kollektívánk egy ünnepi enteriőrrel, melyre igen büszkék vagyunk. 2004-ben két fazekasunk kapta meg a Balassi Bálint emlékérmet (Horváth Ágota és Mezei Ottó), 2006-ban pedig különdíjban részesült alkotó közösségünk, amikor Kecskeméten a „Falusi vendéglátás” kategóriában kollektív munkával vettünk részt.

2004-től előadás-sorozatot szervezünk, „Kispostavölgyi Néprajzi Délutánok” címmel, havi rendszerességgel. Neves néprajzkutatókat, mestereket, építészeket hívunk meg, és szeretnénk a környezetünkben élő emberekkel megismertetni hagyományaink, múltunk felbecsülhetetlen értékeit.

Megyeszerte részt veszünk rendezvényeken, szebbítve-tarkítva azok hangulatát és képét egységes arculatot adó sátraink alatt kirakott portékáinkkal, mesterség-bemutatóinkkal és 2000 óta részt veszünk együttesen a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban augusztus végén.

Kézműveseink közül számos mesternek látogatható műhelye van, ahol az odalátogatók megismerhetik e műhelyek működését, kipróbálhatják a kismesterségek apróbb fogásait, megvásárolhatják termékeinket.

Egyesületünk tagja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének és a Magyar Kultúra Lovagrendjén belül megalakult „A Falvak Kultúrájáért Civil Hálózat” alapító tagja.

Elnökünk Király Zsiga díjas és a Magyar Kultúra Lovagja, szerkesztője volt a Mesterség és Művészet című lapnak, melyben a kismesterségekről, de főképp azok művelőiről, szakmai cikkekkel népszerűsítette a magyar kézművességet, és munkálkodott a nemzeti kincsnek számító még meglévő tudás átmentésén.

Kapcsolatot tartunk az ország más területén működő kézműves egyesületekkel, és mesterekkel.

Horváth Ágota, mint ötletgazda a NESZ Fazekas Bizottság tagjaként 2012 óta fiatal fazekasok számára lehetőséget dolgozott ki. 35 év alatti fazekassegédek közül minden évben műhelyről műhelyre vándorolva egy-egy hetet eltölthet a pályázók közül egy, azon fazekasok műhelyében akik befogadják őt. Így tapasztalatokkal gazdagodva folytathatja mestersége gyakorlását.

Postavölgyben CUHÁRÉ Közösségi és Alkotóházat működtetünk (Nagypostavölgy alsó 33.), mely egyesületünk életében egy új fejezetet nyitott. Egész évben ide hívjuk és várjuk a kézművesesség, néptánc, népszokások, hagyományaink iránt érdeklődőket.

Vezetőség

KENDER ERZSÉBET

elnökségi tag

HORVÁTH ÁGOTA

elnök

Király Zsiga díjas fazekas népi iparművész
a Magyar Kultúra Lovagja

NÉMETH ZOLTÁNNÉ

elnökségi tag

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”

Széchenyi István

MESTERSÉGEK

cserépkályhás

csuhéműves

fazekas

gyönygfűző

grafikus

kosárfonó

néptáncos

papírhajtogató

porcelánfestő

tojásfestő

nemezelő

kovács

szövő

varró

Elérhetőség

Telefon: 0672/440-244
06 30 548-4628
Email: horvath.agota.pecs@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/kezmuvesekbaranya